Menu Sluiten

Inschrijfprocedure en -voorwaarden

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over het inschrijven van het Vestingeiland.

De inschrijving van het Vestingeiland gebeurt in drie fasen:

  1. Individuele inschrijving – elke kind wordt individueel ingeschreven
  2. Groepjes maken – na inschrijving is het mogelijk om kinderen als groep mee te laten doen aan de loting
  3. Loting – de beschikbare plaatsen worden middels loting verdeeld

Lees verder op deze pagina voor meer informatie over:

Inschrijven

Voor elk kind dat mee wil doen met het Vestingeiland moet u de inschrijvingswizard doorlopen. Hierbij wordt u stap voor stap uitgelegd hoe de inschrijving in zijn werk gaat. Hierbij kunt u kiezen voor welke weken u uw kind inschrijft. Indien u de inschrijving heeft afgerond krijgt u een email ter bevestiging.

Betaling

Voor kinderen uit zowel Naarden als andere gemeenten bedragen de kosten voor een week Vestingeiland €70,-. Ook als uw kind niet de volledige week aanwezig zal zijn, bent u het volledige bedrag verschuldigd.

U verleent de organisatie van het Vestingeiland bij de inschrijving een éénmalige machtiging om het verschuldigde bedrag af te schrijven van uw bank- of girorekening. Dit bedrag wordt alleen afgeschreven als uw kind wordt ingeloot.

Het volledige bedrag dient voor aanvang van het vestingeiland (voor data zie www.vestingeiland.nl) te zijn voldaan, anders vervalt de inschrijving en krijgt de betreffende deelnemer geen toegang tot het vestingeiland.

Bijdrage-regeling

Wij doen er alles aan om de kosten van het Vestingeiland zo laag mogelijk te houden zodat het voor iedereen toegankelijk is. Toch kan het natuurlijk voorkomen dat het er financieel voor uw kinderen dit jaar even niet inzit. Vaak zijn dat nou juist de momenten dat het fijn zou zijn dat ze er even lekker tussenuit kunnen. Voor die situaties kunnen we per jaar een aantal kinderen gratis laten deelnemen. Mocht u daarvoor in aanmerking willen komen, neemt u dan contact op met info@vestingeiland.nl.

Annuleren deelname

Indien uw kind toch niet deel kan nemen aan het Vestingeiland, dan kunt u uw aanmelding annuleren en uw geld terugkrijgen (minus € 7,50 administratiekosten). Annulering kan door een mail te sturen naar inschrijving@vestingeiland.nl. Na annulering wordt u verzocht het toegangspasje te retourneren. Hierna zal pas worden overgegaan tot het terugstorten van het bedrag. Bij afmeldingen ná 15 juni kan géén geld meer worden geretourneerd.

Toegangspasje

Het toegangspasje voor het Vestingeiland is strikt persoonlijk, wordt op naam verstrekt en kan niet worden overgedragen aan een ander kind. Bij ontdekking van fraude met het pasje of de inschrijving neemt de organisatie van het Vestingeiland maatregelen tegen alle personen betrokken bij de fraude. Dit kan resulteren in uitsluiting van deelname aan het Vestingeiland voor één of meerdere jaren.

Groepjes maken

Indien u wilt dat uw kind samen met andere kinderen (bijvoorbeeld een broertje of zusje of vriendjes en vriendinnetjes) op het eiland komt, kunt u na inschrijving van uw kind een groepje vormen. Om te voorkomen dat de vriendjes of vriendinnetjes van uw kind worden uitgeloot terwijl uw eigen kind wel wordt ingeloot (of andersom), worden groepjes altijd volledig uit- of ingeloot.
U ontvangt hierover na inschrijving instructies per e-mail. Het maken van groepjes is mogelijk vanaf 1 april via de pagina groepje maken. Indien uw kind zich ook wel zonder zijn vriendjes of vriendinnetjes vermaakt, hoeft u uiteraard geen groepje aan te maken.
Mocht een groepje niet zijn ingeloot volgens de eerste keuze, dan zal de groep vervallen en loten de kinderen individueel mee voor de tweede keuze.
Het maken van groepjes is alleen van belang voor de loting. Op het eiland mag uw kind zelf bepalen met wie hij of zij een hut bouwt.

Loting

Na sluiting van de aanmeldingstermijn worden de plaatsen op het eiland verdeeld door middel van loting. Het aantal inschrijvingen is elk jaar veel groter dan de beschikbare plaatsen waardoor we helaas vaak kinderen moeten teleurstellen. Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt voor 20 mei een email waarin staat of uw kind is ingeloot of uitgeloot. Het heeft geen zin om voor die tijd te bellen. Het eiland is fysiek niet groot genoeg om het aantal deelnemers uit te breiden en ook een derde week zit er vanwege de uitputtingsslag onder de leiding niet in. Een maximum van in totaal 500 deelnemers is dus helaas een gegeven, hierdoor zijn we genoodzaakt om een loting te laten plaatsvinden.
Er gelden verschillende lotingsregels:

  • De loting is strict persoonlijk, een pasje kan niet overgedragen worden aan iemand anders.
  • Indien uw kind is ingeschreven in een groepje wordt het hele groepje óf ingeloot, óf uitgeloot.
  • Uw kind zal nooit drie jaar achter elkaar worden uitgeloot. Als uw kind dus al twee jaar achter elkaar is uitgeloot, dan weet u zeker dat uw kind dit jaar naar het Vestingeiland kan komen. Deze uitzondering geldt vanzelfsprekend alleen voor uw kind en niet voor een eventueel gemaakt groepje.
  • Kinderen van sponsors hebben geen voorrang. We stellen de bijdrage van de sponsoren enorm op prijs maar een plekje op het eiland is niet te koop.
  • Kinderen van buiten Naarden zijn van harte welkom! Vriendschap houdt zich niet aan stadsgrenzen en wij willen dat kinderen uit Naarden sámen met hun vriendjes en vriendinnetjes aan het eiland kunnen deelnemen.
  • Het Vestingeiland hanteert géén wachtlijst. Uw kind wordt dus direct definitief ingeloot of uitgeloot. In beide gevallen krijgt u hier per E-mail bericht van
Regels en respect

We begrijpen dat het niet leuk is om uitgeloot te worden, voor ons is het ook niet leuk om te doen. Toch proberen er elk jaar weer ouders om met verhalen een uitzonderingspositie te krijgen, te frauderen of zelfs door bedreigingen een plekje te krijgen. Voor de leiding die tientallen dagen per jaar als vrijwilliger in het Vestingeiland steken is dit een hele vervelende kant van het Vestingeiland. Om ons hier enigszins tegen te wapenen behouden wij ons het recht om u voor één of meerdere jaren uit te sluiten van deelname.
Verzekeringstechnisch, bij noodsituaties en qua aansprakelijkheid moeten wij exact weten wie de deelnemers van het eiland zijn. Indien de leiding er tijdens het eiland achter komt dat de gegevens op het pasje bewust niet kloppen is het desbetreffende kind vanaf dat moment niet meer welkom. Dat is heel vervelend voor de kinderen maar het zijn de ouders die die keuze gemaakt hebben.