Menu Sluiten

Beleid en privacy

Sociaal beleid

De Stichting Vestingeiland heeft een aantal maatregelen genomen om onze organisatie zo veilig mogelijk te maken voor zowel onze deelnemers als onze vrijwilligers. Zo zijn we lid van In Veilige Handen, hebben we een gedragscode en vertrouwenspersonen en geldt er aan aanstellingsbeleid voor nieuwe vrijwilligers.

Gedragscode

Onze gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en minderjarigen. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact en hoe er gereageerd wordt in het geval van grensoverschrijdend gedrag. Onze gedragscode is een formeel document dat ondertekend is door de actieve vrijwilligers. U kunt de gedragscode van het Vestingeiland hier lezen.

Vertrouwenspersoon

Het Vestingeiland beschikt over vier vertrouwenspersonen. Bij deze vertrouwenspersonen kunnen vrijwilligers en minderjarigen maar ook ouders/verzorgers terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen van het Vestingeiland zijn:

Aanstellingsbeleid

Nieuwe vrijwilligers krijgen een gesprek met één van de stuurgroepleden waarna een inschatting wordt gemaakt of iemand geschikt is als vrijwilliger op het Vestingeiland. Als een vrijwilliger geschikt bevonden wordt moet hij/zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren. Zonder geldige VOG kan iemand niet als vrijwilliger aan de slag. De namen van nieuwe vrijwilligers worden ook ter controle voorgelegd aan de Stichting Schone Handen.

Klachtenprocedure

De Stichting Vestingeiland heeft een klachtenprocedure opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de vernieuwde wet worden de privacyrechten van consumenten versterkt en uitgebreid. In het vernieuwde privacy statement van De Stichting Vestingeiland leest u meer over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Het privacy statement vindt u hier.